Przydatne strony


Rekrutacja 2019/2020


Informacja dla Rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach na rok szkolny 2019/2020. Bardzo proszę Rodziców o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej SP Staniątki na załączonym druku i dostarczenie go do Sekretariatu Szkoły w terminie do 18.04.2019 r.


Potwierdzenie woli 

Anna Ślęzak

Dyrektor Szkoły

Nabór do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach
na rok szkolny 2019/2020

będzie prowadzony od 4 do 22 marca 2019 r.


Wnioski lub karty zapisu można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione wnioski lub karty należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 22.03.2019 r.
Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.
Kontakt telefoniczny- 12 2818 061.


1. Regulamin rekrutacji.

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Staniątkach.


2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole (dotyczy nowo przyjętych dzieci)


Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole Podstawowej w Staniątkach.Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej w Staniątkach
Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności kandydata
Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od szkoły
Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

3. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole


Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole

4. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)


Karta zapisu do klasy pierwszej

5. Rekrutacja do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej w Staniątkach
Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności kandydata
Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od szkoły
Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


 

Losowy obrazek

Zimowisko 2010

Ankieta

busyŁadowanie ankiety...

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.