Przydatne strony


Główna Chór Szkolny Chór szkolny
Chór szkolny
„Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal,
 ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna”
 H. Sienkiewicz
Cele naszej działalności:
 • Kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim.
 • Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno–emisyjnej.
 • Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
 • Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania utworu poprzez poznanie terminów muzycznych umożliwiających interpretację utworu
 • Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie pieśni z literatury ojczystej.
 • Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
 • Kształcenie integracji zespołowej oraz wspólnej odpowiedzialności za poziom wykonawczy oraz wyniki działalności zespołu.
 • Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom dzieci młodzieży i dorosłym.
 • Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.
 • Praca nad repertuarem związanym z kalendarzem imprez szkolnych.
 • Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych.
 • Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju konkursach i przeglądach muzycznych.
METODY PRACY:

• Nauka pieśni i piosenek ze słuchu
• Nauka piosenek przy pomocy nut
• Nauka śpiewu z nut
• Słuchanie utworów i ich analiza formalna i interpretacyjna
• Analiza własnych występów i wykonań

FORMY PRACY:

• Śpiew indywidualny
• Śpiew zbiorowy w jednogłosie
• Śpiew w kanonie
• Śpiew w dwugłosie
OPIEKUN CHÓRU: mgr Wiesław Hytroś

 

Losowy obrazek

Swieto_iepodleglosci_2011_53

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.