Gminna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2008/2009

Gminna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2008/2009 odbyła się 18 czerwca w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.Gminna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2008/2009 odbyła się 18 czerwca w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

            Szkoła podstawowa, której uczniowie osiągnęli najwyższe w gminie wyniki w sprawdzianie szóstoklasistów, staje się, zgodnie z tworzącym się zwyczajem,  organizatorem gminnej uroczystości zakończenia roku szkolnego. Tym razem zaszczyt ten stał się udziałem Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

 Pierwsza – oficjalna - część uroczystości zgromadziła w sali Domu Kultury w Staniątkach licznych gości w osobach przedstawicieli władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektorów szkół z terenu naszej gminy, samorządów szkolnych, instytucji i organizacji lokalnych współpracujących ze szkołą, uczniów oraz rodziców. Na ręce dyrektorki staniąteckiej podstawówki- Bolesławy Michaliny Czerw - Kiełbani został przekazany list gratulacyjny od burmistrza Niepołomic – Stanisława Kracika – z wyrazami uznania za pracę i z życzeniami dalszych sukcesów szkoły. Dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice – p. Danuta Wieczorek, Dyrektor Działu Kadr Kuratorium Oświaty w Krakowie – p. Grażyna Piwko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach – p. Marek Ciastoń skierowali pod adresem uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i wszystkich osób mających wpływ na kształt edukacji w gminie wiele serdecznych, ciepłych słów doceniających wysiłek wychowawczy, trud, harmonijną współpracę. Wyjątkowe podziękowania i życzenia padały pod adresem odchodzącej na emeryturę pani dyrektor B.M. Czerw – Kiełbani i kierowanej przez nią placówki.

Uczniowie podsumowali z humorem mijający rok szkolny w swoim programie, wprowadzając w nastrój wakacyjnej radości.Szczególnie uhonorowani zostali szóstoklasiści. Wręczono im akty nadania godności absolwenta, nagrody książkowe i dyplomy.

Druga część spotkania to rozmowy przy gościnnie zastawionym stole w budynku staniąteckiej szkoły.

23 czerwca przyniósł bardzo miłe dopełnienie uroczystości końca roku w postaci benefisu pani B.M. Czerw – Kiełbani. Taką nazwę nadał spotkaniu w Domu Kultury burmistrz Niepołomic pan Stanisław Kracik, podkreślając dokonania benefisantki w kierowaniu szkołą i w działaniach na rzecz środowiska gminy i powiatu. Retrospektywny charakter wieczoru, który przeciągnął się niemal do brzasku, na długo pozostanie w pamięci jego uczestnikom, wśród których nie zabrakło znakomitych gości, z jakimi dane było współpracować pani Michalinie.


Zobacz galerię zdjęć z uroczystości.


 

Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.