Przydatne strony


Główna Informacje dla Rodziców Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Niepołomice
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie NiepołomiceProjekt skierowany jest do 846 uczniów uczęszczających do klas I- III szkół podstawowych w Gminie Niepołomice.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualny proces kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Niepołomice


Celami szczegółowymi projektu są:

1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów szkół Gminy Niepołomice poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w roku szkolnym 2012/2013

2. Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/2013

3. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem poprzez wyposażenie bazy dydaktycznej w materiały dydaktyczne


W ramach projektu zostanie zrealizowanych łącznie 3720 godzin w ramach następujących zajęć:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów- muzyczne;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z plastycznie;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych do prowadzenia obserwacji przyrody;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku teatralnym;W załączeniu regulamin rekrutacji uczniów Uczestników projektu zatwierdzony Zarządzeniem Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 24.09.2012 roku. >>>

 

Losowy obrazek

Zimowisko 2010

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.