Przydatne strony


Główna Kalendarz szkolny
Kalendarz szkolny


Kalendarz Szkolny

2019/2020

Lp.

Wydarzenia

Terminy

Odpowiedzialny

1.

Organizacja roku szkolnego:

rozpoczęcie:


02.09.2019

Dyrektor Szkoły


-ferie szkolne zimowe

współorganizowanie zimowiska dla dzieci

27.01 – 09.02.2020

Dyrektor Szkoły, N-le dyżurujący

-zimowa przerwa świąteczna

- wiosenna przerwa świąteczna

23.12 - 31.12.2019

09.04 – 14.04.2020

Dyrektor Szkoły


-zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy klas

- święta i dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych




14.10.2019

02.01.2020

03.01.2020

22.04.2020

23.04.2020

12.06.2020

Dyrektor Szkoły

-inne przerwy w nauce           po odpracowaniu

-


2.

Spotkania z rodzicami:

Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami:

- omówienie prawa funkcjonującego w szkole,

- wybór Rady Oddziałowej oraz przedstawiciela do RR

- podanie kalendarza r.sz.2018/2019,

- ubezpieczenie uczniów,

- organizacja świetlicy i jej regulamin,

- umowy użyczenia podręczników,

- akcja „Program dla szkół”.


Zebranie Rad Rodziców i Rady Szkoły:

-          omówienie Planu Pracy Szkoły,

-          informacje z działalności RR i organizacja  nowej Rady Rodziców i RS,

-          projekt Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego, Programu Pracy Świetlicy,

-          zmiany w Statucie Szkoły.


16.09.2019









30.09.2019

Wychowawcy klas, N-le









Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców, Rada Szkoły

Wywiadówki i zebrania z Rodzicami. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących nauczania i wychowania – ewentualne prelekcje z interesującymi osobami zgodnie z potrzebami szkoły

30.10.2019 – spotkanie
z wychowawcami
i nauczycielami

18.12.2019 – spotkanie wychowawców
i nauczycieli z rodzicami (zagrożenia)

22.01.2020 – wywiadówka semestralna

25.03.2020 – zebranie
z rodzicami

13.05.2020 – zebranie z rodzicami (zagrożenia)

10.06.2020 – zebranie
z rodzicami –oceny przewidywane

Dyrektor Szkoły, Wychowawcy, Nauczyciele

Podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną lub oceną naganną zachowania

18.12.2019

13.05.2020


Dyrektor Szkoły, Wychowawcy, Nauczyciele

Podanie przewidywanych ocen rocznych

10.06.2020

Dyrektor Szkoły, Wychowawcy, Nauczyciele

Spotkania Rady Rodziców, Rady Szkoły. Omawianie aktualnych spraw związanych
z codziennym funkcjonowaniem szkoły.

zgodnie z planem pracy tych organów


Przewodniczący tych organów

3.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

a w szczególności organizowanie lekcji otwartych
i ciekawych konferencji szkoleniowych z udziałem zaproszonych prelegentów,

wg planu pracy RP

Dyrektor Szkoły

4.

Posiedzenia Rady Szkoły


wrzesień,  czerwiec

Przewodniczący Rady Szkoły

5.

Spotkania Dyrekcji i innych organów szkoły
z Samorządem Uczniowskim

październik, styczeń

Dyrektor Szkoły, Opiekun SU

6.

Apele ogólnoszkolne i ich tematyka

- piątkowe spotkania w Izbie Pamięci podsumowujące tydzień pracy,

-pozostałe związane z obchodami różnych rocznic
i uroczystości

co tydzień



okazjonalnie

Dyrektor Szkoły

Nauczyciele


7.

Uroczystości i akcje szkolne:

-inauguracja roku szkolnego 2019/2020,

uczestnictwo w uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym z udziałem Pocztu Sztandarowego, nauczycieli, uczniów i ich rodziców

02.09.2019


Dyrektor Szkoły

-80. rocznica wybuchu II wojny światowej,

przejście pod pomnik, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci.

01.09.2019

A.Śledziowska, A.Radwańska, MKleszcz

-80. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę

17.09.2019

M.Kleszcz

-Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Papieski - uroczysty apel w szkole

11.10.2019

SU, RR, s.J.Szumal, W.Hytroś

-ślubowanie pierwszoklasistów

11.10.2019

SU, B.Nowak, K.Radwańska - Janczyk

-Święto Niepodległości – 100. rocznica Odzyskania Niepodległości - „Rok dla Niepodległej”

08.11.2019

M.Kleszcz,

0b + M.Wimmer

- 76. rocznica aresztowania żołnierzy AK

z terenu naszej miejscowości (23.11)

22.11.2019

M.Kleszcz, A.Radwańska

- Pasowanie na czytelnika

listopad  2019

I.Kuklewicz, B.Nowak, K.Radwańska - Janczyk

- klasowe andrzejki dla kl. 0-III,

- dyskoteka dla klas IV-VIII – w DPK w Staniątkach

28.11.2019

SU, Wychowawcy klas 0-VIII,

W. Hytroś,

-Mikołajki szkolne – wizyta św. Mikołaja w DPK

06.12.2019

Zainteresowani wychowawcy, SU

-Święto Patrona Szkoły

19.12.2019

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, M.Rzeszutek – Ślusarczyk, M.Kleszcz

-szkolna Wigilia + Jasełka


20.12.2019

SU z Opiekunami, s.J.Szumal, W.Hytroś

- konkursy  plastyczne zgodne z bieżącą tematyką, wystawy prac uczniowskich


Wychowawcy 0 - III, T.Czuraj

-Dzień Babci i Dziadka, Jasełka

11.01.2020


s.J.Szumal, Wychowawcy 0-III

-76. rocznica egzekucji 50 Polaków w odwecie za zamach na życie H.Franka

02.02.2020

Dyrektor Szkoły, M.Kleszcz,

-szkolna zabawa karnawałowo - walentynkowa prowadzona przez wodzireja dla klas 0-III (Dom Pełen Kultury),

- dyskoteka dla ucz. kl. IV-VIII

13.02.2020

Dom Pełen Kultury, RU, SU, Wychowawcy 0-VIII

- Szkolna Wielkanoc

08.04.2020

M.Madej

- Międzynarodowy Dzień Ziemi

20.04.2020

I.Piwowarczyk

- Konstytucja 3 Maja

30.04.2020

W.Hytroś, A.Lorek – Bera, A.Radwańska

-Święto Rodziny – festyn zorganizowany we współpracy z DPK i OSP w Staniątkach



V/VI 2020

Wychowawcy, RR, Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, DPK i OSP w Staniątkach

-Mam Talent

VI 2020

M.Madej

-Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

dla klasy VIII

dla klas 0-VII


26.06.20209

Wychowawcy, Dyrektor Szkoły, M.Kleszcz, A.Śledziowska

8.

Szkolne konkursy przedmiotowe, artystyczne 
i tematyczne:


- Małopolski Konkurs Matematyczny,

wg regulaminu

A.Ślęzak, A.Śledziowska – przew., K.Goc - Stawiarz

- Małopolski Konkurs Geograficzny

wg regulaminu

A.Horowska – przew.

- Małopolski Konkurs Historyczny

wg regulaminu

M.Kleszcz, A.Radwańska – przew.

- Małopolski Konkurs Języka Polskiego


wg regulaminu

M.Rzeszutek – Ślusarczyk – przew.

M.Kleszcz, I.Jasińska, E.Kluba

- Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

wg regulaminu

M.Madej – przew., D.Jaskółka, A.Rożkiewicz

- Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

wg regulaminu

J.Bednarczyk – przew.

- Małopolski Konkurs Chemiczny

wg regulaminu

I.Piwowarczyk – przew.

- Małopolski Konkurs  z Fizyki

wg regulaminu

A.Irlik – przew.

- Małopolski Konkurs Biologiczny

wg regulaminu

I.Piwowarczyk- przew.

- Świetlik dla klas VII-VIII

wg harmonogramu

I.Piwowarczyk,


-Ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski

wg regulaminu

M.Rzeszutek - Ślusarczyk,

M.Kleszcz, I.Jasińska, E.Kluba – koordyn. i  N-le I - III

- Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

29.04.2020

M.Kleszcz, A.Śledziowska, M.Rzeszutek - Ślusarczyk

- Dekanalny Konkurs Poezji Religijnej


wg regulaminu

s.J.Szumal – koordyn., ks.M.Dąbek, ks.T.Łach, N-le poloniści i  wychowawcy I-III

- Inne konkursy religijne

wg regulaminu

s.J.Szumal, ks.M.Dąbek, ks.T.Łach

-Konkurs pięknego czytania

wg regulaminu

N-le poloniści, M.Rzeszutek-Ślusarczyk – koordyn.

-Konkurs ortograficzny dla uczniów klas III-VIII


wg regulaminu

Poloniści, M.Kuczek - Koordynator konkursu

-konkursy plastyczne:

zgodne z bieżącą ofertą, wystawy prac uczniowskich


wg regulaminu

T.Czuraj Wychowawcy
w klasach 0-III

- XVI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim



25.02.2020

M.Madej – koordyn., D.Jaskóka, A.Rożkiewicz

- Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Zeróweczki śpiewają rodzinne pioseneczki”

20.05.2020

R.Klima – koordyn.

9.

Kontynuacja współpracy z DPS w Staniątkach
w ramach wolontariatu.

w ciągu roku szkolnego, wg harmonogramu

M.Madej, s.J.Szumal

10.

Zawody i  rozgrywki sportowe

wg harmonogramu MKS

K.Turecki, K.Kiebuła, B.Więckowska

11.

Kontynuacja współpracy ze szkołą na Ukrainie w ramach wolontariatu

w ciągu roku szkolnego

A.Śledziowska

12.

Szkolne imprezy turystyczne

wg planów wychowawczych klas

Wychowawcy

13.

Wystawy twórczości uczniowskiej

cały rok

Nauczyciele

14.

Badania lekarskie uczniów, szczepienia

ochronne, fluoryzacja uzębienia, kontrola czystości i prelekcje oświatowo - zdrowotne

wg harmonogramu

szczepień

Dyrektor Szkoły

15.

Społeczny przegląd warunków pracy i nauki

28.08.2019

09.01.2020

29.06.2020

Dyrektor Szkoły

I.Piwowarczyk, I.Kuklewicz


Kalendarz szkolny 2019/2020

L.p.

Wydarzenie

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

2

Ślubowanie klas I

11.10.2019

3

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2019

4

Ferie zimowe

27.01 – 09.02.2020

5

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 – 14.04.2020

7

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

8

Zebrania z rodzicami:





16.09.2019

30.10.2019

18.12.2019 - zagrożenia

22.01.2020 – wywiadówka sem.

25.03.2020

13.05.2020 - zagrożenia

10.06.2020

9

Informacje o zagrożeniach:

18.12.2019

13.05.2020

10

Informacja o ocenach przewidywanych

10.06.2020

11

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14.10.2019

02.01.2020

03.01.2020

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

12.06.2020

12

Egzamin ósmoklasisty

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020





 

Losowy obrazek

Zielona_szkola_Poreba_23052011_18





Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

Staniątki



Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.