Przydatne strony


Pani Mario Dziękujemy


„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce….
Za dar najpiękniejszy, za Serce…”
Pani Mario - Dziękujemy!!!

Pani Maria Kleszcz była szczególnie wyróżniającą się nauczycielką historii, języka polskiego i plastyki tutejszej szkoły w latach 1981 - 2020. Pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniątkach w latach 1990 – 1993, a następnie do roku 2017 funkcję społecznego zastępcy Dyrektora Szkoły.

Pani Maria Kleszcz dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, wielokrotnie była opiekunem stażystów bądź studentów odbywających praktykę pedagogiczną w naszej szkole oraz Liderem WDN. Ciągle podnosiła swoje kwalifikacje w zakresie historii, filologii polskiej oraz sztuki w formie studiów wyższych, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych. Doskonaliła swój warsztat pracy, chętnie uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Jest człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, które w sposób umiejętny potrafiła przekazywać swoim wychowankom.

Osiągała bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wielokrotnie egzaminami zewnętrznymi przeprowadzanymi przez OKE w Krakowie. Wdrażała nowatorskie metody nauczania, angażując do pracy wszystkich uczniów, zarówno zdolnych, przeciętnych jak też tych o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dbała o wszechstronny rozwój swoich wychowanków, przygotowując ich do udziału w różnorodnych konkursach: kuratoryjnych, przedmiotowych, regionalnych i artystycznych. Jej uczniowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, artystycznych, organizowanych na terenie gminy, powiatu a nawet województwa. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż w ostatnich latach Jej dwoje uczniów uzyskało tytuł laureata i finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Losy bliskich i losy dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, jeden uczeń uzyskał wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Historyczno – Literackim „Honor i poświęcenie”, a nieco wcześniej jedna uczennica była laureatką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.

Pani Maria Kleszcz przygotowywała i wzorowo prowadziła uroczystości szkolne i środowiskowe o charakterze patriotycznym i historycznym w ramach opracowanego przez siebie programu edukacji regionalnej. Przygotowywała wieczornice „Staniąteckie Zaduszki”. Była pomysłodawczynią, organizatorką i głównym koordynatorem Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”, współorganizatorką innowacji pedagogicznej „Na szkolnej scenie”. Prowadziła Szkolny Klub Europejski, Klub Młodych Dziennikarzy oraz redagowała z uczniami szkolne czasopisma. Promowała szkołę w lokalnej prasie i współtworzyła stronę internetową szkoły. Rozbudzała u swoich wychowanków zainteresowanie przeszłością, patriotyzm i poczucie dumy z przynależności do lokalnej wspólnoty. Jako nauczyciel sztuki organizowała plenery malarskie zakończone wernisażem ,,Piękno wokół – dostrzec i zatrzymać”.

Pani Maria z wielką starannością i zaangażowaniem prowadziła Kronikę Szkolną, była autorem aktualnego tekstu hymnu szkoły oraz kolekcjonerem lokalnych pamiątek i twórcą mini muzeum w swojej pracowni.

Zapewniała uczniom pomoc i opiekę w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Organizowała udział rodziców uczniów w życiu szkoły. Wzorowo współpracowała z rodzicami uczniów i instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

Za swoje osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze otrzymywała corocznie nagrodę Dyrektora, wielokrotnie Nagrodę Burmistrza oraz Kuratora Oświaty.

Pani Maria Kleszcz jest wzorem nauczyciela, mistrzem w swoim zawodzie i wspaniałym przyjacielem dzieci i młodzieży. Cieszy się ogromnym autorytetem wśród uczniów i współpracowników.

Mając pewność, że Szkoła pozostanie zawsze bliska Jej sercu, pożegnaliśmy Panią Marię tymi słowami:

Pani Mario, Marylko,

jesteś uważnym świadkiem wielu ludzkich losów,

każda ludzka historia jest dla Ciebie ważna.

Zawsze bliska tym, którym opowiadałaś świat

i pomagałaś znaleźć właściwą formę i słowa.

Umiałaś młodym ludziom powierzać naszą przeszłość,

by razem z nimi zawsze wyjść naprzeciw przyszłości.

Pomagałaś im odzyskać korzenie,

by mogli dostrzec własne skrzydła.

Szukałaś wiedzy i wartości,

które pomogą im

odkrywać sposób bycia w świecie.

Z uwagą, troską i szacunkiem

swoją pracą każdego pytałaś – kim jesteś?

Żyłaś wszystkim tym, co kryje Twoje drugie imię - Róża

- symbol miłości, pamięci i piękna,

tego czego pragniemy i na co mamy nadzieję,

symbol Twojej siły.

Rozpoznasz jej owoce, widząc dobro,

którego bez Ciebie nigdy by nie było.

Wracaj pamięcią do tych lat,

kiedy szkoła była dla Ciebie drugim domem i dobrym sąsiadem.


Wdzięczni koleżanki, koledzy, nauczyciele,

pracownicy obsługi i administracji


Do życzeń i podziękowań dołączyli się również przedstawiciele Społeczności Uczniowskiej oraz byli Wychowankowie Pani Marii.a

 

Losowy obrazek

Swieto_Niepodleglosci_2013_18

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.