Główna Struktura własnościowa
Struktura własnościowa i majątkowa.

Budynki szkolne i mienie jest własnością Gminy Niepołomice.


Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.


Majątek trwały tj. budynki, sprzęt trwały oraz grunty są ewidencjonowane w księgach środków trwałych a pozostałe składniki majątkowe - w księgach inwentarzowych placówki.

 

Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.